Category Archives: Uncategorized

068/2021/KAAPJAG / CAPE HUNT / BONTEBOK E-NUUS / E-NEWS / KOMMENTAAR: DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS / COMMENTS: THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Category : Uncategorized

BELANGRIKE KENNISGEWING

IMPORTANT NOTICE

KOMMENTAAR: DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS
COMMENTS: THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Beste KAAPJAG Lid

U sal teen hierdie tyd reeds deeglik bewus wees van die voorgestelde wysigings aan die Vuurwapenwet. Hierdie voorgestelde wysigings bedreig nie net ons veiligheid nie, maar ook ons as jagters en sportskuts se vermoë om ons belangstelling uit te leef. Tensy hierdie wysigingswet gestuit kan word, sal die inpak daarvan die op voortbestaan van die vuurwapen industrie in Suid-Afrika, noemenswaardig wees.

Ons het nou die geleentheid om kommentaar te lewer op hierdie voorgestelde wysigings. Al wat ons nou kan doen, is om ons ten sterkste daarteen uit te spreek en ook die algemene publiek aan te moedig om ons hierin te ondersteun.

Deur op hierdie skakel te klik, sal u ‘n konsep kan aflaai wat u kan gebruik as riglyn vir u eie kommentaar. Verpersoonlik gerus die dokument en voeg by of verwyder dele indien u sou verkies. Stuur dan u kommentaar aan comments.fcabill@csp.gov.za . U sal ‘n bevestiging van ontvangs terugkry.

KONSEP KOMMENTAAR OP DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS

Baie dankie

Navrae: Matt Relihan info@kaapjag.co.za

~  ~  ~  ~  ~

Dear Cape Hunt Member

You will by now be aware of the proposed amendments to the Firearms Control Act. These   amendments will not only threaten our safety, but also impact our ability to live out our interest in hunting and sport shooting. Unless these proposed amendments are stopped, it will have a dire effect on the continued existence of the firearms industry of South Africa.

We now have the opportunity to comment on the proposed amendments in the strongest possible terms. This is all that can be done at the moment, besides perhaps convincing the general public to also support us in this.

By clicking on the link below, you will be able to download a draft document of comments. Please personalise and alter it, should you prefer. Send you personalised comments to  comments.fcabill@csp.gov.za . You should receive a confirmation of receipt.

DRAFT COMMENTS TO THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Thank you

Enquiries: Matt Relihan info@kaapjag.co.za