SENTRAAL TAK / CENTRAL BRANCH / .22 / RANDSLAG BAANSKIET / RIMFIRE RANGE SHOOT / 25 JAN 2020

SENTRAAL TAK / CENTRAL BRANCH / .22 / RANDSLAG BAANSKIET / RIMFIRE RANGE SHOOT / 25 JAN 2020

Category : Uncategorized

Bied aan in samewerking met / Presents in conjunction with

Geborg deur / Sponsored by

.22 CHASA RANDSLAG BAANSKIET

PLEK

Durbanville Skietbaan, 500m baan

DATUM

Saterdag, 25 Januarie 2020

FOOIE

R120.00 vir Kaapjag en DSK Lede

R140.00 vir Nie-Lede

ALLE JUNIORS SKIET GRATIS

INSKRYWINGS

Sal by die 500m baan plaasvind, en begin om 07h30 en sal stiptelik sluit om 09h00.

PRYS UITDELING

Sal by die Slagdoppie plaasvind na die skiet. Daar is goeie pryse vir die wenners asook vele gelukkige trekkings pryse.

NAVRAE

Kan gerig word an Anton De Bruyn by 078 304 1107

Sentraal Tak wens U ‘n voorspoedige 2020 toe en hoop om

julle daar te sien!

~  ~  ~  ~ ~  ~  ~

.22  CHASA RIMFIRE RANGE SHOOT

PLACE

Durbanville Shooting Range, 500m range

DATE

Saturday, 25 January 2020

FEES

R120.00 for Cape Hunt & DSK members

R140.00 for Non-members

ALL JUNIORS SHOOT FREE

ENTRIES

Will take place at the 500m range at 07h30 and will end at 09h00.

PRIZE GIVING

Will take place at the Slagdoppie after the shoot. There are good prizes for the winners and many more Lucky Draw prizes up for grabs.

ENQUIRY

Contact Anton De Bruyn on 078 304 1107

Central Branch wishes you a prosperous New Year and hope to see you there!

 

 

 

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.